top of page

                 

                                                             Termeni și condiții

 

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     DEPOSIT IS NON-REFUNDABLE, NON-RETURNABLE. Aveți la dispoziție până la 30 de zile pentru a anula, sau întreaga sumă va fi datorată. SOLDUL SE DAT LA FINALIZAREA TIMPULUI CONTRACTAT. KINESCOPUL KASABIAN necesită o ZONA DEDICATĂ pentru configurare și Putere.

 

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     KASABIAN KINESCOPE IS NOT RESPONSIBLE FOR A LATE START, DUE TO_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_SERVICII ÎNTÂRZIATE (CIVILE ȘI CEREMONIALE): BANCHET, CATERING SAU PARTE CONTRACTANTĂ. KASABIAN KINESCOPE Își REZERVĂ DREPTUL DE A SCHIMBA PERSONALUL DATORITĂ A BOLII, ACTE DE DUMNEZEU SAU A ALTE SITUAȚII ÎN DILOCUL CONTROLULUI NOSTRU. ORICE MODIFICARE LA ACEST CONTRAC VOR FACTURATE LA 75RON FIECARE. (EXEMPLU: SCHIMBAREA DATĂ ȘI ORĂ). NICIO PARTE DIN ACEST CONTRACTUL NU VA FI ALTERATĂ SAU RESCRĂ ÎN NICIUN MOD FĂRĂ CONsimțământul SCRIS EXPRES AL KASABIAN KINESCOPE. NERESPECTAREA VA ADUCE LA ANULAREA AUTOMATĂ A ACESTUI CONTRACT. 

 

                 CLIENTUL PRIN PREZENTA ȘI PRIN PREZENTA SE ANGAJĂ ȘI ACORDĂ CĂ EL SAU EA VA DESPĂGUBĂȚI ȘI VA SALVA KASABIAN KINESCOPE ȘI AGENȚILOR SĂI, ȘI REPREZENTANȚII ȘI REPREZENTANȚII ȘI ORICE RECENTII ȘI CERINȚE ORICARE PENTRU MOTIVUL SAU RESULTAREA ACCIDENTĂRII ACCIDENTEI ÎN LOCUL LOCULUI DE ANGRENARE. KASABIAN KINESCOPE Își REZERVĂ DREPTUL DE A UTILIZA EVENIMENTUL DVS., ÎN SCOPURI DE VÂNZARE, FORMARE ȘI DEMONSTRARE; INCLUSIV ȘI NU SE LIMITĂ LA, POSTAREA PE REȚELE SOCIALĂ.  CLIENTUL VA PLATĂ CĂTRE KASABIAN KINESCOPE, SUMA TOTALĂ CA DESPĂGUZARE PENTRU SERVICIILE SĂU... DEPOZITUL TREBUIE PRIMIT PÂNĂ PÂNĂ DATA ACORDULUI SAU ACEST CONTRACTUL SĂ FIE NU FIE NICIUN CONTRACTUL... ÎN CAZUL UNUI LITIGI CONTRACTUAL INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, COLECTAREA ORICORĂRII SOLDURI EXCURENTE, CLIENTUL ACCESĂ PENTRU PREZENTA SA SA RAmburseze KASABIAN KINESCOPE PENTRU ORICE COSTURI, TAXELE, CHELTUIELI, TAXELE DE DEPOZITARE, INCLUSIVĂ AVOCATUL PENTRU RECUPERAREA AVOCATULUI. DATORII MENȚIUNE... TOATE SERVICIILE ȘI TOATE VÂNZĂRI FINALE.

 

Termeni și Condiții (RO)

 

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     AVANSUL ESTE NERAMBURSABIL, NERETURNABIL. anula programarea in termen de 30 de zile, altfel intreaga sumă va fi datorată. Soldul devine scadent la finalizarea perioadei de timp
contracta. Kasabian Kinescope are nevoie de o zonă dedicată pentru instalare și alimentare cu
energie electrică.

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    Kasabian Kinescope care nu este responsabilă pentru a participa la rândul său, pentru ca contractant. Kasabian Kinescope are dreptul de a modifica personal alte caz de îmbolnăvire, catastrofe naturale sau situații în afara controlului nostru. Orice modificare adusă prezentului contract va fi tarifată cu 75 RON fiecare (de exemplu: schimbarea datei și a orei).Nici o parte din prezentul contract se va modifica sau rescrie, în nici un fel, fără acordul expres scris al Kasabian Kinescope. Nerespectarea acestei prevederi va duce la anularea automată a contractului.


          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    CLIENTUL SE OBILIGĂ ȘI SE ANGAJEAZĂ PRIN PREZENTA ȘI ESTE DE ACORD CĂ EL SAU EA VA DESPĂGUBI ȘI VA EXONERA KASABIAN KINESCOPE ȘI “AGENȚII” ȘI REPREZENTANȚII ACESTEIA DE RĂSPUNDERE ÎMPOTRIVA ORICĂROR PRETENȚII ȘI CERERI CA URMARE SAU REZULTÂND DIN ACCIDENTE SAU INCIDENTE CARE AU AVUT LOC SAU PRETINSE A FI AVUT LOC LA LOCUL DE DESFĂȘURARE A ANGAJAMENTULUI. KASABIAN KINESCOPE ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A UTILIZA EVENIMENT DUMNEAVOASTRĂ ÎN SCOP DE VÂNZĂRI, FORMARE ȘI ÎN SCOPURI DEMONSTRATIVE, INCLUSIV ȘI FĂRĂ A SE LIMITA LA POSTEREA PE CANALE SOCIAL MEDIA. CLIENTUL VA PLĂTI CĂTRE KASABIAN KINESCOPE SUMA TOTALĂ ÎN COMPENSAȚIE PENTRU SERVICIILE VÂNZARE. AVANSUL SE VA PRIMI LA DATA ÎNCHEIERII ACORDULUI SAU SEMNĂRII PREZENTULUI CONTRACT ȘI ORICE ALT ACORD ÎN ACEST RĂSTIMP VA FI NUL ȘI NEAVENIT. ÎN CAZUL UNUI LITIGIU CONTRACTUAL, INCLUSIV, DAR, FĂRĂ A SE LIMITA LA COLECTAREA ORICĂROR SOLDURI RESTANTE, CLIENTIL ÎȘI DĂ ACORD PRIN PREZENTA SĂ RAMBURSEZE KASABIAN KINESCOPE ORICE COSTURI, TAȘĂ, CHELTUIE DE CĂTURI, CHELTUIE, CHELTUIE PENTRU CĂTRE, CHELTUIE PENTRU CĂTRE, CHELTUIE PENTRU CĂTRE, CHELTUIE, PENTRU CĂTURI DATORIILOR MENȚIONATE. TOATE SERVICIILE ȘI TOATE TRANZACȚIILE DE VÂNZĂRI SE CONSIDERĂ DEFINITIVE ȘI IREVERSIBLE, NU SE ADMIT RESTITUIRI.

bottom of page